Referencie


Andreja Mráza, Bratislava – realizácia lodžií, balkónov, nájazdov pre detské vozíky.


Blagoevova, Nobelovo Námestie, Rovniankova, Šustekova a Vígľašská ulica, Bratislava – realizácia konštrukcie kopilitov.


Hany Meličkovej, Bratislava – realizácia balkónových zábradlí, klampiarskych prác, nájazdov pre detské vozíky aochranných mreží.


Pezinok – realizácia klampiarskych a zámočníckych prác pri rekonštrukcii strechy bytového domu.