O nás

Spoločnosť PANNONIA STEEL sa vyprofilovala ako samostatný právny subjekt v roku 2013, odčlenením sa od stavebnej firmy PS STAVBY v ktorej  zastrešovala výrobu a montáž zámočníckych a klampiarskych výrobkov. V súčasnosti je členom skupiny PS GROUP. Spoločnosť  sa delí na tri divízie – zámočnícku dielňu,  stavebné práceklampiarsku dielňu.

 

Zámočnícka dielňa

Poskytujeme komplexnú podporu pri všetkých novostavbách, renováciách a obnove bytového fondu, od samotného návrhu konštrukcie cez spracovanie projektovej, výrobnej a dielenskej dokumentácie ktorej súčasťou je statické posúdenie navrhovanej konštrukcie. Zabezpečujeme výrobu a montáž hotových oceľových konštrukcií a ich odovzdanie objednávateľom do užívania. Nami dodané a montované konštrukcie spĺňajú požadované normy a certifikáty. K dispozícií je profesionálny tím skúsených odborníkov, projektant, konštruktér, statik, ktorý zaručuje najlepšie možné riešenie pre danú zákazku. Samotnú výrobu zabezpečuje 20-25 výrobných pracovníkov, vrátane prípravarov, obrábača kovov, frézara, sústruhara, zváračov a montážnikov.

Modernú výrobnú halu o rozlohe 1500 m2, máme rozdelenú na priestor pre výrobky a opracovanie oceľových konštrukcií a priestor pre výrobky a opracovanie nerezových a hilnníkových konštrukcií.Po výrobe oceľových prvkov vieme zabezpečiť aj povrchovú úpravu oceľových konštrukcií v striekacom boxe. Okrem samotnej výroby máme aj vonkajší priestor na skladovanie a prípravu o rozlohe 2000 m2.

V prípade objednávky výrobkov bez našej profesionálnej montáže vám tovar radi dopravíme na vami určené miesto.

Všetky ponúkané práce sú vyhotovované podľa platných slovenských a európskych noriem.

Stavebné práce

Ponúkame zhotovenie fasád na nových bytových a rodinných domoch.  Takisto naša ponuka zahŕňa rekonštrukciu a obnovu fasád starých budov. Cieľom tejto obnovy a zhotovnenia fasád je znížiť ich eneregtickú náročnosť a predľžiť ich životnosť. Pri obnove starých budov je taktiež dôležitá revitalizácia interiérov v ktorej naša firma má niekoľko ročné skúsenosti.

Klampiarska dielňa

Klampiarstvo sa zameriava najmä na výrobu a montáž klampiarskych výrobkov, parapetných dosiek, oplechovanie atík,oplechovanie striešok a ríms. Ponúkame taktiež systémové oplechovanie balkónových dosiek pri ich rekonštrukcií, dodávku  a montáž nových dažďových zvodov, výrobu atypických klampiarskych prvkov a ich montáž a systémove oplechovanie odvetraných  fasád.