Profil spoločnosti

Spoločnosť PANNONIA STEEL sa vyprofilovala ako samostatný právny subjekt v roku 2013, odčlenením sa od stavebnej firmy PS STAVBY v ktorej z časti zastrešovala výrobu a montáž zámočníckych a klampiarskych výrobkov. V súčasnosti je členom skupiny PS GROUP. Spoločnosť  sa delí na dve divízie – zámočnícku dielňu a klampiarsku dielňu.

Okrem zámočníckej a klampiarskej výroby ponúkame aj výťažné skúšky pred kotvením konštrukcií, certifikát zinkovania a mriežkovú metódu.

Poskytujeme komplexnú podporu pri všetkých novostavbách, renováciách a obnove bytového fondu, od samotného návrhu konštrukcie cez spracovanie projektovej dokumentácie ktorej súčasťou je statické posúdenie navrhovanej konštrukcie, cez výrobu až po montáž hotových výrobkov a ich odovzdanie do užívania. Nami dodané a montované výrobky spĺňajú požadované normy a certifikáty. K dispozícií je profesionálny tím skúsených odborníkov, projektant, konštruktér, statik, ktorý zaručuje najlepšie možné riešenie pre danú zákazku. Samotnú výrobu zabezpečuje 25 výrobných pracovníkov, prípravár, zvárač, montážnik, klampiar, strechár.

Modernú výrobnú halu o rozlohe 1500 m2, máme rozdelenú na priestor pre výrobky a opracovanie oceľových a hliníkových prvkov konštrukcie, priestor pre výrobky a opracovanie nerezových prvkov konštrukcií a striekací box. Okrem samotnej výroby máme aj kancelárske priestory a vonkajší priestor na skladovanie a prípravu o rozlohe 3000 m2.

V prípade objednávky výrobkov bez našej profesionálnej montáže vám tovar radi dopravíme na vami určené miesto.

Všetky ponúkané práce sú vyhotovované podľa platných slovenských a európskych noriem.